คิด ก้าว หน้า

กิจกรรม Activities และ Workshops

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

 

๒ รูปแบบกิจกรรมภายใต้งาน  คิด ก้าว หน้า ที่อยู่ในการดูแลทั้งในส่วนเนื้อหา การคัดเลือกวิทยากร ประสานงาน  และการจัดการ โดย คัดสรร ดีมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายโอกาสให้ เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย จากทั่วประเทศกว่า ๓,๕๐๐ คน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์จริง จากนักคิด นักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่างๆ ผ่านกิจกรรม Activity จำนวน ๘ กิจกรรม ซึ่งเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน และ Workshop จำนวน ๖ กิจกรรม โดยแบ่งรอบการจัดกิจกรรมเป็น ๒ รอบเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ที่สนใจให้ได้มากที่สุด

 

Activities

 

• Craftsmanship

Creative Coding Showcase

สร้างประสบการณ์ใหม่ โดยนำเสนอผ่านระบบอินเตอร์แอคทีฟที่มีการนำเข้าและส่งออกข้อมูลผ่านสื่อในรูปแบบที่สร้างสรรค์

 

• Conscious

Understanding Way-finding

การทดลองออกแบบป้ายสัญลักษณ์และการสื่อสารข้อมูลสาธารณะด้วยกราฟิกในสภาพแวดล้อมขนาดย่อม เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์และการสื่อสารข้อมูลสาธารณะด้วยกราฟิกในสภาพแวดล้อม ผ่านการอธิบายกระบวนการทำงานในโครงการต่างๆ ของ conscious และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

 

• Mink’s

Basic Woodworking

ให้ความรู้และทดลองทำเบสิคงานไม้ เช่น ตัดไม้เป็นรุปต่างๆ เล็กๆ ตัวอย่างเช่น ตัวอักษรไม้ รูปเรขาคณิต เป็นต้น เพื่อให้ได้เรียนรู้ทักษะ ปัญหา แนวทางแก้ไข ในการลงมือทำจริงๆ ตลอดจนให้คำแนะนำในด้านการประกอบอาชีพ ที่มีรายละเอียดในทุกๆ ขั้นตอน นอกเหนือจากการเรียนรู้ในคอมพิวเตอร์

 

• Pianissimo Press

พิมพ์เล็ทเตอร์เพรส กับเพียนิสซิโม่ เพรส

เล็ทเตอร์เพรส (Letterpress) คือชื่อของวิธีการพิมพ์ประเภทหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการพิมพ์ที่เก่าแก่วิธีหนึ่งของโลก ผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองพิมพ์ภาพด้วยแท่นพิมพ์ Adana ๘x๕ แท่นพิมพ์ตั้งโต๊ะขนาดเล็ก โดยใช้แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ให้ มีทีมงานจากเพียนิสซิโม่ เพรส คอยช่วยเหลือและให้ข้อมูลต่างๆ ตลอดงาน แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้นั้นถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับงาน คิด ก้าว หน้า โดยเฉพาะ

 

• Produce

Thai Display Thai

กิจกรรมเรียนรู้ถึงระบบการเรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจ และความสนุกสนาน ไปกับการเขียนตัวอักษรไทย

 

The point of this exercise is to explore, inspire and have fun on Thai letters. Everyone will get a piece of paper to draw a letter within 30 seconds, then pass it to the next person, which they can draw anything over the paper. After the person get back their own letter.

 

• Project No.143 / Co-incidence

Everyday Packaging

ได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรม การทำ Packaging โดยใช้วัสดุที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดรูปแบบ packaging ที่แปลกใหม่ที่สามารถใช้งานได้จริง

 

• Studio Dialogue

word / space

สื่อในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น นิยาย บทความ สารคดี นิตยสาร นิทรรศการ หรือแม้แต่รายการโทรทัศน์ ฯลฯ ทำให้เรากลายเป็นทั้งผู้รับสารและผู้รับสารไปในตัว ซึ่งสื่อแต่ละประเภก็มีขนาดของพื้นที่และวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ฟังก์ชั่นของการอ่านหรือตัวแปรของเทคโนโลยี

 

Studio Dialogue จึงกำหนดคำ ๑๐ คำเพื่อให้นักสร้างสรรค์ภาษาในแต่ละสื่อนำไปจัดสรรบนพื้นที่ที่ตัวเองถนัดและชวนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ทดลองตีโจทย์ จัดความหมาย และสร้างสรรค์วิธีการนำเสนอในรูปแบบของตัวเองในพื้นที่ที่แตกต่างกัน

 

• The Archivist

Anything to print

จากมุมมองที่สามารถประยุกต์ได้อย่างมากมายและการพิมพ์ด้วยมือโดยไม่มีรูปแบบของเครื่องจักรมาจำกัดความ คิดสร้างสรรค์ จึงนำเสนอกิจกรรมภายใต้ชื่อว่า “Anything to print” โดยผู้สนใจจะพิมพ์สกรีนพริ้นท์ด้วยมือนั้น จะต้องเลือกของของตนเองที่ตั้งใจนำมาหรือบังเอิญติดตัวมาด้วยออกมา และลองพิมพ์ภายในแม่พิมพ์ที่ The Archivist เตรียมมาให้ เพื่อทดลองและดูผลลัพธ์จากการพิมพ์นั้นๆ โดยจะมีกี่ชิ้นก็ได้ เพื่อเรียนรู้ร่วมกันและสร้างไอเดียที่ไม่มีขีดจำกัดออกไปจากการพิมพ์แบบเดิมๆ

 

Workshops

 

• ชูใจ

คิดได้งัย

นอกจากการมุ่งขายสินค้า นักโฆษณาสามารถนำเสนอเรื่องราวดีๆ ผ่านงานโฆษณา เพื่อให้อะไรกับสังคมได้บ้างหรือไม่? ทีมชูใจจะชวนทุกคนร่วมคิด แลกเปลี่ยนความคิด พร้อมแบ่งปันประสบการณ์จากการทำงานที่ผ่านมาของชูใจ ลงลึกถึงวิธีคิดงาน การหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้มาซึ่งงานโฆษณาที่จับใจคนดู ประสบผลในหน้าที่ของการขาย โดยไม่ลืมการให้อะไรกับผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกัน

 

• Duck Unit 

เล่าเรื่องและสร้างประสบการณ์ ผ่านพื้นที่ว่างบนเวทีคอนเสิร์ต

ร่วมทดลองและเรียนรู้ การออกแบบเวทีคอนเสิร์ต ไปกับกลุ่ม Duck Unit นำโดย คุณต้น เรืองฤทธิ์  สันติสุข ตั้งแต่การทำงานตามโจทย์ การคิดคอนเซปต์ การทำงานบนข้อจำกัด เงื่อนไขการทำงานต่างๆ ที่ต้องคำนึงถึงในชีวิตจริง รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาที่ผ่านมาตามสไตล์กลุ่มเป็ด

 

• Eyedropper Fill

Twisting your vision

ร่วมสนุกกับงานศิลปะสายวิชวลอาร์ตได้ แบบไม่มีพรมแดนแบ่งแยกระหว่างชีวิตประจำวันและงานศิลปะ ผ่านการฝึกสายตาให้สังเกตสิ่งรอบตัวแล้วนำมาพัฒนาเป็นชิ้นงาน (งานวิชวลไม่ใช่แค่งานที่ภาพสวยหรือมีลักษณะเด่นทางภาพ) แต่รวมไปถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างละเอียดอ่อน รวมถึงการได้ระบบความคิดที่นอกกรอบออกไปจากตำราในมหาลัยหรือการเสพสื่อจากอินเตอร์เนต

 

• TCDC

Design process ออกแบบอย่างไรไม่ให้โดนล้มแบบ

Workshop ที่จะเล่ากระบวนการการออกแบบได้อย่างเข้าใจง่ายๆ บนโจทย์ที่ใกล้ตัว ภายใน ๒ ชั่วโมง ที่จะทำให้คุณเข้าใจลำดับวิธีคิด การวางแผน วิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบ จนถึงการทดสอบต้นแบบ

 

แล้วคุณจะรู้ว่า การเป็นนักออกแบบที่ดี คุณต้องออกแบบทุกอย่าง แม้กระทั่งออกแบบกระบวนการการออกแบบ

 

• The Uniform

CollageLand

กิจกรรม Workshop การสร้างสรรค์ผลงานตัดแปะ Collage และ สื่อผสม Mixed Media ให้แตกต่าง จากการดัดแปลงวัสดุและอุปกรณ์ที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เช่น แผ่นไม้ ถุงพลาสติก เศษผ้า กล่องกระดาษ หนังสือเก่า ฯลฯ

 

• Workpoint

คิด Work ให้ตรง Point: กว่าจะเป็นปริศนาฟ้าแลบ

โอกาสพิเศษที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับรู้ถึงที่มา ความเป็นไป กระบวนการคิด และวิธีการทำงานของโปรดิวเซอร์ และทีมครีเอทีฟ ผู้อยู่เบื้องหลังรายการ MY MAN CAN แฟนฉันเก่ง, ราชรถมาเกย, เกมเผาขน, แฟนพันธุ์แท้ และปริศนาฟ้าแลบ รายการโทรทัศน์ทางช่อง Workpoint ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของรายการ การออกแบบฉาก การคัดเลือกพิธีกร การคิดคำถามและโจทย์ต่างๆ ในรายการ รวมถึงกระบวนการทำงานอื่นๆ ที่คุณอยากรู้

 

คิด ก้าว หน้า จัดโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ร่วมกับ ๗๓ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งหมด ๙ รูปแบบกิจกรรม เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและเปิดโอกาสในการเตรียมความพร้อมเยาวชนไทย ก่อนเข้าสู่สนามการประกอบอาชีพ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: facebook.com/KidKaoNa

คิด ก้าว หน้า