กะทัดรัด

โครงการสนับสนุนนักออกแบบตัวอักษรมือสมัครเล่นให้ก้าวข้ามมาเป็นนักออกแบบตัวอักษรมืออาชีพเฉกเช่นพัฒนาการในทุกอุตสาหกรรม การออกแบบตัวอักษรก็มีความจำเป็นเช่นกันที่จะต้องเตรียมบุคลากรสำหรับอนาคต “กะทัดรัด” จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นกลไกในการสร้างกระบวนการการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษร ที่ได้มาตรฐานหลังจากช่วงอุดมศึกษา โดยการจัดการอบรมแนะแนวและการทำงานภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักออกแบบตัวอักษรมือสมัครเล่นเข้าใจและเห็นถึงโอกาสในการก้าวขึ้นมาเป็นนักออกแบบตัวอักษรอาชีพ 

โครงการนี้ถูกทำเป็นโครงการต่อเนื่องถึง ๒ รุ่น โดยยึดหลักการของการส่งผ่านชุดความรู้จากรุ่น ๑ ถึงรุ่น ๒ มีการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะ ซึ่งมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เชิงลึกในการออกแบบตัวอักษรโดยทีมนักออกแบบตัวอักษรจาก คัดสรร ดีมาก ผลงานของผู้เข้าร่วมถูกจัดวางผ่านการแสดง Exhibition รวมถึงมีกิจกรรมพิเศษที่เปิดให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนวิจารณ์ผลงานของนักออกแบบในโครงการกะทัดรัดและนักออกแบบตัวอักษรมืออาชีพอีกด้วย โดยกะทัดรัดครั้งที่ ๑ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงก่อให้เกิดโครงการ กะทัดรัด รุ่นที่ ๒ ในรูปแบบเดียวกัน จากโครงการที่มีขนาดกะทัดรัดแต่ผลลัพธ์ที่ใหญ่กว่าชื่อนั้น ได้แปรรูปธรรมของโครงการมาเป็นค่ายฟอนต์ในชื่อเดียวกัน “กะทัดรัด” จึงเป็นเสมือนค่ายฟอนต์ที่เกิดเป็นชุมชน ที่มีผลผลิตของนักออกแบบตัวอักษรในรุ่นระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ จนเติบโตมาเป็นบริษัทออกแบบตัวอักษรที่น่าจับตามองมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม
facebook.com/katatrad
กะทัดรัด