Jobber Spotlight 2015

Jobber Spotlight, a creative youth forum คืองานสัมมนาที่ช่วยตั้งค่าและโฟกัสกับการมีเป้าหมายเพื่อให้การทำงานเป็นส่วนนึงของความสุข และทำให้คุณเห็นว่าใช้ใจทำงาน แตกต่างจาก ทำงานเป็นหน้าที่... Conference that tells you to be ok off task if you are on purpose. นำเสนอโดยรายการ Club Jobber ของสถานีโทรทัศน์ Voice TV โดยมี คัดสรร ดีมาก เป็นผู้ดำเนินงานและดูแลเนื้อหางานบรรยาย งานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง ๕ ท่าน มาร่วมจุดประกายและแบ่งปันประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐๐ ท่าน จากความตั้งใจในการเปิดรับสำรองที่นั่งเพียง ๒๐๐ ที่นั่ง และมีผู้แสดงความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๖๐๐ ท่าน

รายชื่อวิทยากร
• นนทวัฒน์ เจริญชาศรี — สถาปนิก และ นักออกแบบกราฟิก ผู้ก่อตั้ง DUCTSTORE the design guru (DSTGR)
• รักกิจ ควรหาเวช — กราฟิก ดีไซเนอร์ แนว สตรีท
• ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง (ปอมชาน) — นักวาดภาพประกอบ
• วสุพล เกรียงประภากิจ — ผู้กำกับโฆษณา นักดนตรี และเจ้าของ co-working space
• เป็นเอก รัตนเรือง — ผู้กำกับภาพยนตร์

Jobber Spotlight ๒๐๑๕
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ Voice Space สถานีโทรทัศน์ Voice TV ถนนวิภาวดีรังสิต

ข้อมูลเพิ่มเติม
jobber.voicetv.co.th
Jobber Spotlight 2015