สำนักพิมพ์ คัดสรร ดีมาก

ในขณะที่สำนักพิมพ์ทยอยปิดตัวลง มิได้หมายความเสมอไปว่าเราไม่ได้ต้องการหนังสืออีกแล้ว กลับกันคือเราควรตั้งคำถามใหม่ว่าหนังสือในนิยามจากจุดนี้คืออะไร 

เราอาจจะได้ยินการคาดการณ์ว่า จุดจบของหนังสือเป็นเล่ม ปึกของกระดาษที่ผ่านการพิมพ์บันทึกตัวอักษรลงไปคงจะถึงคราวที่มีบทบาทน้อยลง ในความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ถึงแม้เราจะเข้าถึงตัวอักษรที่เรียงเป็นข้อมุลได้เหมือนๆกันในสื่อสมัยใหม่ แต่เพราะอำนาจของความเป็นหนังสือที่จับต้องได้ เป็นมรดกทางความรู้สึก ความชอบธรรม ที่เป็นตราประทับให้กับความสมบูรณ์ของเนื้อหา ยังคงทำให้หนังสือในรูปแบบเดิมๆนี้มีความชอบธรรมในการทำหน้าที่เป็นสัญญะของข้อมูลที่ถูกส่งต่อเยี่ยงวัฒนธรรมที่หยั่งรากแล้ว
   
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบในภาษาไทยขาดแคลนจริงหรือไม่ คำตอบคือจริง ทั้งหนังสือรวบรวมผลงาน หนังสือสอนวิธีการหลักการพื้นฐานต่างๆ เรียกว่าแทบจะทำหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบอะไรออกมาก็ได้ เพราะพื้นที่ว่างมีมากมายเสียเหลือเกิน ในเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของสิ่งพิมพ์เฟื่องฟู แล้วในยุคนี้ที่เป็นการเสพข้อมูลดิจิทัลจากอากาศ เรายังต้องการหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบหรือ หรือว่ามันเลยเวลามาแล้ว?... เปล่าเลย... ฉะนั้นการขาดแคลนหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบที่ดูจะเป็นปัญหา แต่อันที่จริงเรากลับพบว่าความต้องการหนังสือเกี่ยวกับสังคมที่มีการออกแบบแทรกตัวอยู่ในนั้นต่างหากที่ไม่ควรขาด และนั่นคือสิ่งที่ สำนักพิมพ์ คัดสรร ดีมากใช้เป็นหลักการในการเริ่มต้น 

เราต้องการที่จะส่งมอบความรู้ทางการออกแบบผ่านรูปแบบของวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา ฯลฯ ในสัญญะของการส่งต่อข้อมูล ที่เป็นข้อมูลที่เคลื่อนตัวช้า ผ่านการกลั่นกรอง คัดเลือก เรียบเรียง พิถีพิถัน ส่งต่อถึงผู้อ่านในวัฒนธรรมการอ่านแบบดั่งเดิมที่ให้ฐานความหมายของการอ่านที่มีความหมายของการอ่านอยู่แต่เดิม เพราะการออกแบบไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงสร้างอื่นๆ ในสังคม หนังสือที่เกี่ยวกับการออกแบบในความคิดของ คัดสรร ดีมาก จึงมิใช่หนังสือที่มีความหมายแคบแค่พูดถึงการออกแบบเพื่อนักออกแบบ แต่เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการออกแบบที่เหมาะสำหรับทุกๆคน เพราะเราต้องการให้คนที่ไม่ใช่นักออกแบบเข้าใจการออกแบบมากขึ้น พร้อมๆไปกับนักออกแบบจะได้เข้าใจสิ่งที่ตนเองออกแบบมากขึ้นกว่าเดิม
สำนักพิมพ์ คัดสรร ดีมาก