ความเป็น BITS

ความเป็น BITS

กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการอักขรศิลป์ในลักษณะเดียวกับ BITS มีอยู่มากมายกระจายกันไปตามมุมต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นข้อยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า องค์ความรู้ในแขนงนี้มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าองค์ความรู้อื่นๆ ในสังคม
loading