ความเป็น BITS

ความเป็น BITS

กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการอักขรศิลป์ในลักษณะเดียวกับ BITS มีอยู่มากมายกระจายกันไปตามมุมต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นข้อยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า องค์ความรู้ในแขนงนี้มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าองค์ความรู้อื่นๆ ในสังคม
สรุปย่อ สัมมนาอักขรศิลป์นานาชาติ กรุงเทพฯ ปี ๒๕๕๗

สรุปย่อ สัมมนาอักขรศิลป์นานาชาติ กรุงเทพฯ ปี ๒๕๕๗

งานสัมมนาวิชาการอักขรศิลป์นานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 5 หรือในชื่อย่อว่า BITSMMXIV ในปีนี้ถูกขับเคลื่อนโดยชมรมอักขรศิลป์กรุงเทพฯ หรือ Typographic Association of Bangkok (TAB) ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา (2013) และเข้ามารับหน้าที่ในการดำเนินงานเป็นครั้งแรกในปีนี้ สาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงทีมดำเนินงานมาเป็น TAB ก็เพื่อทำให้กระบวนการต่างๆ มีการจัดการที่เป็นระบบสากลมากขึ้น
loading