ความเป็น BITS

ความเป็น BITS

กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการอักขรศิลป์ในลักษณะเดียวกับ BITS มีอยู่มากมายกระจายกันไปตามมุมต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นข้อยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า องค์ความรู้ในแขนงนี้มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าองค์ความรู้อื่นๆ ในสังคม
Panuwat Usakulwattana Panuwat Usakulwattana | @panuwatbank | May 24, 2018

ในโลกยุคปัจจุบันที่เป็นโลกของการสื่อสาร หลายๆ คนที่ยังไม่คุ้นเคย หรือกระทั่งไม่เคยรู้ว่ามีอุตสาหกรรมการออกแบบตัวอักษรอยู่ คงจะแปลกใจที่ได้ทราบว่า ศาสตร์ของตัวอักษรมีความสำคัญและมีกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการเกิดขึ้นของผลงานเหล่านี้อยู่มากมายอย่างคาดไม่ถึง

สิ่งที่น่าภูมิใจอย่างหนึ่งคือ BITS เป็นงานสัมมนาอักขรศิลป์ (Type Design) และอักษรศิลป์ (Typography) ที่แรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีรูปแบบเนื้อหาครอบคลุมทั้งมิติของการออกแบบตัวอักษรไปจนถึงการนำตัวอักษรไปใช้ในงานออกแบบ นำเสนอแรงบันดาลใจทั้งในเชิงของ การออกแบบเชิงทดลอง งานวิชาการเชิงประวัติศาสตร์ข้อมูล และในเชิงของงานออกแบบพาณิชย์ ทั้งหมดมุ่งหมายที่จะนำเสนอภาพความหลากหลาย และขยายโลกทัศน์ให้กับผู้เข้าร่วมงาน และปัจจุบันก็ไม่เกินเลยนักหากจะบอกว่า BITS เป็นงานสัมมนาเชิงวิชาการอักขรศิลป์อันดับต้นๆ ของทวีบเอเชีย และเป็นหมุดหมายหนึ่งที่อยู่ในความรับรู้ของนักออกแบบตัวอักษรจากทั่วโลก

สำหรับคนที่เคยมีประสบการณ์กับ BITS คงพอที่จะทราบลักษณะธรรมเนียมของงาน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกิจกรรม รูปแบบการจัดการ กิจกรรมเสริมต่างๆ ความหลากหลายของวิทยากรรับเชิญที่มาจากหลายเชื้อชาติ และนำมาซึ่งความหลากหลายของเนื้อหาที่อยู่ในช่วงการบรรยาย (Conference) รวมไปถึงกิจกรรมภาคปฏิบัติ (Workshop) เชื่อว่าหลายๆ คนที่เข้าร่วมงาน BITS อาจจะมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องการออกแบบตัวอักษร หรือที่เราเรียกกันอย่างเข้าใจง่ายๆ ว่า "ฟอนต์" ซึ่งก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการจัดงานนี้ขึ้นมา แต่นอกเหนือจากนี้ BITS ยังมีวัตถุประสงค์ ในการที่จะเป็นพื้นที่สำหรับโอกาสทางธุรกิจของนักออกแบบที่อยู่ในอุตสาหกรรมออกแบบตัวอักษร หรือกระทั่งนักออกแบบในแขนงต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องอยู่กับการใช้ตัวอักษร

บางครั้งบรรยากาศของการเรียนรู้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องสัมมนาที่มีหนึ่งคนพูดและหลายคนฟัง แต่อาจเกิดขึ้นข้างนอก หน้างาน ก่อนเข้าประชุม ช่วงพักเบรค หลังงานเลิก ซึ่งแน่นอนว่าหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นโอกาสโดยบังเอิญ หรือเป็นผลพลอยได้ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ถูกออกแบบมาให้เป็น BITS ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่สำหรับหลายๆ อย่าง ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องของการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการออกแบบบรรยากาศให้เอื้อสำหรับการเปิดโอกาสทางธุรกิจ งานถูกออกแบบมาให้เนื้อหาภายในอุตสาหกรรมมีการหมุนเวียน มีการเคลื่อนตัว อันที่จริงอาจไม่ใช่แค่การสร้างโอกาส แต่เป็นการออกแบบโอกาส ออกแบบความเป็นไปได้ทางธุรกิจให้เกิดขึ้น เพื่อรองรับคนที่มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ธุรกิจนี้
 

 

Tags : BITS, Conference,